Logo

Best Telugu Thriller Movies

List of Telugu Thriller Movies

S. No.Name of the MovieIMDB Rating
1Dhruva (Telugu)7.9
2Bhaagamathie7
3Arundhati7.3
4Khaidi No. 1506.1
5Manamantha7.7
6Julayi7.2
7Pokiri7.9
8Athadu8.2
9Kshana Kshanam8.1
10Gayatri6.6
11A Film by Aravind7
12Dongata6.4
13Maryada Ramanna7.4
14Karma (Telugu)7.2
15Raju Gari Gadhi 36.8
FILTERSORT BY